June 24, 2010

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (३७) - रुठो ना...


रुठो ना...(येथे ऐका)

आलिकडच्या काळातलं एक गाणं. 'विथ लव्ह, तुम्हारा...' या चित्रपटातलं.

रुठो ना रुठो ना, बलमा रुठो ना..

सुदीप बॅनर्जीची अगदी शांत परंतु मनाची पकड घेणारी सुंदर चाल. त्याने गायलंयही अगदी मन लावून! अचानक फर्मान निघाल्यामुळे प्रियकराला सैन्याच्या नौकरीत रुजू व्हावे लागत आहे, त्यामुळे त्याची प्रेयसी रुसली आहे..
'बैरी अखिया मानेना केहेना..'या ओळीतली स्वरसंगतीदेखील खूप भावणारी..

'ओ मोरे पिया ये मोरा जिया... ' अंतराही अगदी कल्पकतेने बांधला आहे, 'ये मोरा जिया..'चे स्वर खूप हळवे आहेत..एकंदरीत सारं गाणंच खूप सुरेख झालं आहे.. गाण्याचं चित्रीकरणही छान.. पुढे तो प्रियकर लढाईत मारला जातो आणि त्याच्या मृत्यूची बातमी घेऊन त्याचाच एक अत्यंत सभ्य, सुशील मित्र त्याच्या घरी येतो..अखेरीस ती मुलगी त्या मित्राशीच लग्न करते..अर्थात, अनेक भावभावनांच्या कल्लोळानंतर..!


हा चित्रपटही चांगला आहे, सेन्सिबल आहे..हे गाणं तर नक्कीच चांगलं आहे!


-- तात्या अभ्यंकर.

No comments: