October 02, 2009

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (११) -- मेरे मन ये बता


मेरे मन ये बता...
(येथे ऐका)

अलिकडच्या काळातलं शंकर-एहसान-लॉयचं शफाकत अमानत अलीने गायलेलं एक सुंदर गाणं. शब्द जावेद अख्तर साहेबांचे. अर्थ, चाल, लय, ठेका, चित्रिकरण, लोकेशनस् इत्यादी सर्वच गोष्टी अगदी छान जमून आल्या आहेत..

'बता' या अक्षरांनी तार षड्जापाशी केलेले मंजूळ knocking! या ठिकाणी लयीचा फार नाजूक टच आहे जो सुखावून जातो.

'मितवा' हा शब्द सुरेखच आहे. हा शब्द कानी पडला की एकदम आपलेपणा वाटतो. 'मितवा'वरच्या चार आवर्तनांच्या तार षड्जावरच्या ठेहेरावानंतर 'कहे धडकन' मधल्या कोमल निषादामुळे गाण्याला एक वेगळंच फिलिंग येतं!

गाण्यातल्या दोन कडव्यांमधले टाकलेले सांगितिक तुकडे आणि त्याचं ऍरेंजिंगही मस्त आहे. 'मितवा' तल्या 'वा' वर घेतलेल्या आकारच्या जागाही सुरेख आहेत. शंकर महदेवन या विलक्षण प्रतिभावानाने केलेली सरगमही सुंदर. त्या सरगमच्या पार्श्वभूमीवर राणीने केलेला नाचही छान. राणी दिसतेही सुरेख!

एकंदरीत या गाण्याला १०० पैकी १०० मार्क!
Smile

--तात्या अभ्यंकर.

1 comment:

क्रान्ति said...

सुरेल गाण्याचं सुंदर रसग्रहण!