October 15, 2009

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (१३) -- राजसा जवळी जरा बसा


राजसा जवळी जरा बसा..
(येथे ऐका..)

दिदीच्या स्वरातली एक उच्च दर्जाची बैठकीची लावणी.

पुरियाधनाश्रीच्या जवळची. शुद्ध मध्यमाचा अपवाद. 'कोणता करू शिणगार' मधला आश्चर्यकारकरित्या लागलेला शुद्ध मध्यम किंवा 'सांगा तरी काही..' दिल खलास करणारा तीव्र मध्यम! सगळाच चमत्कार! दिदीचा जवारीदार स्वर. एक एक श्रुती मोजून घ्यावी!

शब्द, चाल, दिदीची गायकी, ठेका, मधले संवादिनीचे तुकडे, सगळंच भन्नाट च्यामारी! लावणी संपतानाची दिदीची आलापी केवळ जीवघेणी!

त्या दिशी करून दिला विडा,
पिचला माझा चुडा, कहर भलताच!
भलताच रंगला काथ लाल ओठात!


क्या केहेने..!

-- तात्या अभ्यंकर.

No comments: