January 25, 2015

ये रे ओबामा..

ये रे ओबामा..

लेका आमच्या भारतात तुझं स्वागत...!

एका अनोख्या, जगावेगळ्या आणि जगातल्या सर्वात सुंदर भूमीवर उतरला आहेस तू..!

आमचे वेदपुराण, आमचं तत्त्वज्ञान, आमची संस्कृती, आमचं काव्य, आमचं साहित्य, सा-या जगात एकमेवाद्वितीय ठरलेलं आमचं रागसंगीत, आमच्या प्रत्येक राज्यातले वेगळे पेहेराव, विविध खाद्यपदार्थ, आमच्या विविध चालीरीती, आमचे अनोखे, आनंददायी सण-उत्सव..आमचे सामोसे, आमची रबडी, आमचे पराठे, आमची बिर्याणी, आमची पुरणपोळी, आमचा मऊभात-तूप-मेतकूट..!

किती किती लिहू..माझ्या या मातृभूमीबद्दल..?

एकता में अनेकता..आणि अनेकता में एकता..तुला फक्त आणि फक्त इथेच, या माझ्या भारतभूमीतच बघायला मिळेल..!

ये रे ओबामा..लेका आमच्या भारतात तुझं स्वागत...!

भाग्यावान आहेस लेका..म्हणून आमच्या पवित्र भूमीत तुला पाय ठेवायला मिळाला..!

तुझा,
-- (अभिमानी भारतीय) तात्या..

No comments: