February 19, 2015

क्षितिज..!

अफजलखान, पन्हाळा-विशाळा, शास्ताखान, आग्रा-सुटका.. म्हणजेच महाराज नव्हेत..

या चार गोष्टी तर महाराजांनी सहज जाता जाता केल्या आहेत..महाराज या चार गोष्टींच्या खूप पल्याड आहेत..त्यांचा आवाका क्षितिजापर्यंत आहे..जिथे नभाची आणि सागराची भेट होते तिथे महाराज आहेत..

आपल्याला जमल्यास ते क्षितिज शोधायचं आहे..आपल्याला जमल्यास ते क्षितिज समजून घ्यायचं आहे..!

असो..

-- तात्या..

No comments: