June 06, 2015

भारतीय स्त्री सौंदर्य..

भारतीय स्त्री सौंदर्य -

गोरं गुलाबी सरळ नाकाचं काश्मिरी सौंदर्य.. काश्मिरी पुलावाइतकंच मोहक..!

लखनवी सौंदर्य - केशराचं दूध शिंपडलेल्या, साजूक तुपातल्या घमघमणा-या गोश्त बिर्याणीसारखं..!

पंजाबी सौंदर्य - मस्त आकर्षक उफाड्याचं..मेथी का साग आणि मकाईच्या की रोटी इतकंच चवदार सौंदर्य..!..

युपीचं नमकीन सौंदर्य..भौजाईचा मोकळेपणा..!

दिल्लीचं पराठागल्लीतलं खास हिंदुस्थानी सौंदर्य..!

मुंबई..बंगलोर..मधलं कार्यालयीन स्लीव्जलेस सौंदर्य..!

राजस्थानातलं अजमेरी कलाकंदांसारखं नाजूकसाजूक सौंदर्य..!

बंगालातली मिष्टी..रोशोगुल्ला सौंदर्य..क्या केहेने..!

खास गुजराथी साडीतलं..अने घागराचोलीतलं नवरात्री सौंदर्य..अगदी ताजा ढोकला अने फाफडा..

माझ्या मराठीतलं..नाकी नथ आणि नौवारी साडीतलं सौंदर्य..कधी मराठमोळी पुरणपोळी तर कधी कोल्हापूरातल्या मिसळीसारखं झणझणीत..तर कधी कोकणातलं गोरंगोमट चित्पावनी सौंदर्य..!

आणि माझ्या दक्षिण भारतातलं..मोठ्या बोलक्या डोळ्यांचं..सुरेख केशसंभाराचं..आणि कमनीय बांध्याचं सौंदर्य..!

माझ्या भारतीय स्त्री सौंदर्याला माझा सलाम.. जियो..!

-- (भारतीय स्त्रीसौंदर्याचा रसिक) तात्या..:)

1 comment:

Abhishek said...

लाईक!