February 16, 2010

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (१९) -- हम को मन की..


हम को मन की.. (येथे ऐका)

हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे,
दुसरो की जयसे पेहेले खुद को जय करे!


अगदी प्युअर केदार..! गुड्डी शिणेमातलं एक अतिशय सुरेख प्रार्थनावजा गाणं.. एक सुंदर मेलडीच म्हणा ना!

केदारसारखा प्रसन्न, मेलडीयुक्त राग. छान मध्यलय. कोरस आणि सतारीचे सुंदर तुकडे. लयीला तर विशेष सुरेख आहे हे गाणं! ते असं की एकतर गाण्यातले शब्द जपायचे आहेत, शिवाय हे गाणं म्हणजे गाणंच वाटलं पाहिजे, ते कुठेही ख्यालगायकीकडे झुकता कामा नये.. पण केदारसारखा हिंदुस्थानी ख्यालगायकीतला एक दिग्गज राग! अश्या वेळेस गाण्यातल्या लयीला विशेष महत्व प्राप्त होतं.. आणि म्हणूनच असं जाणवतं आणि सांगावसं वाटतं की वसंत देसाईंनी हा तोल फार उत्तम रितीने सांभाळला आहे.. एका अदृष्य, म्हणूनच देखण्या (!) लयीत फार छान बांधलं गेलं आहे हे गाणं! म्हटलं तर सुदर गायकीही आहे, एक उत्तम गाणंही आहे. जियो देसाईसाब!

कडक, म्हारक्या म्हशीसारख्या बघणार्‍या मास्तरीण बाईं आणि त्यांच्या अवखळ, खट्याळ विद्यार्थिनींनी म्हटलेल्या या प्रार्थनेचं चित्रिकरणही मस्तच आहे.. गुड्डी शिणेमाही छानच होता.. :)

भारतीय सिनेसंगीतात पुन्हा पुन्हा अशी उत्तम गाणी जन्माला येवोत एवढीच प्रार्थना..


-- तात्या अभ्यंकर.

No comments: