February 20, 2010

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (२२) - रोज़ रोज़ डाली डाली..


रोज़ रोज़ डाली डाली.. (येथे ऐका)

पंचमदांच्या पोतडीतून नक्की काय निघेल याची शाश्वती नाही..


गाण्याची एक अतिशय सहज-सोपी, जाता जाता दिलेली सात्विक चाल. अगदी एखाद्याशी सहज गप्पा माराव्यात, संवाद साधावा, आपुलकीचं बोलावं अशी चाल!

बिते हुए मोसम की
कोई निशानी होगी
दर्द पुराना कोई, याद पुरानी होगी
कोई तो दास्ता होगी ना...


गुलजार साहेबांचे छान शब्द. हरकती, मुरक्या, शब्द टाकण्याचा अंदाज, सरगम, या सार्‍यांवर प्रभूत्व असलेली आशाताईंची सहजसुंदर, प्रसन्न गायकी! रंगमंचावर सहज वावरणारी दीप्ती नवल आणि प्रसन्नतेने श्रोत्यांत बसून गाणं ऐकणारे हरिभाई आणि देवेन वर्मा! :)

अंगूर चित्रपटही तेवढाच सुंदर..एक छान रेखाटलेली कॉमेडी ऑफ एरर्रस्.
अलिकडे अश्या चित्रपटांची इतकी वानवा का आहे हेच कळत नाही..मोठमोठी बजेट्स असतात, महागडी स्टारकास्ट असते, अत्याधुनिक तंत्रसामग्री असते.. परंतु अंगूर, गोलमाल, यांसारखे निखळ चित्रपटच निघत नाहीत..! उत्तम कथानकाची मारामार आणि एकंदरीतच सगळा भडकपणा. संगीताच्या नावाने गोंगाटच अधिक..!

असो...

-- तात्या अभ्यंकर.

No comments: