February 22, 2010

काही स्वरचित्रे, काही शब्दचित्रे (२४) - देखे छो की ताके ..


देखे छो की ताके (येथे ऐका)

एक छान, फ्रेश चालीचं बंगाली गाणं. शुभोमिता या गुणी बंगाली गायिकेनं गायलेलं..

अगदी सहज स्वत:शीच गुणगुणावं असं गायलं आहे..

मध्यलयीतला एकताल.. हा सहसा अभिजात संगीतातल्या बंदिशींकरता वापरला जातो परंतु या लाईट मूडच्या गाण्यातही त्याचा अगदी चपखल वापर केला गेला आहे..

अगदी तार सप्तकातल्या गंधार-मध्यमापर्यंत जाऊन आल्यानंतर कालानंतरच्या एका छान पॉजनंतर येणारी सम खासच..

मंडळी, संगीत ही जागतिक भाषा आहे.. सारेगमपधनीसां हीच तिची अक्षरं.. ही अक्षरं मनाला भावली की झालं! मग भाषा मराठी असो, हिंदी असो, बंगाली असो किंवा अन्य कोणती असो...!

--तात्या अभ्यंकर.

No comments: