November 21, 2014

आवाज.. नाद..!

त्याला वेड होतं वेगवेगळ्या आवाजांचं, त्याला वेड होतं नादाचं, त्याला वेड होतं रिदमचं..

आवाज.. वेगवेगळे आवाज.. मग ते कुठलेही असोत.. कधी वा-याचा आवाज, तर कधी कुठल्या भांड्यांचा आवाज.. कधी आगगाडीची धडधड तर कधी चक्क एखाद्या कंगव्यामधून निघणारा आवाज..!

कुठलाही.. अक्षरश: कुठलाही आवाज.. कुठलाही नाद...

तो सोनं करत असे त्या आवाजाचं.. 

सत्ते पे सत्ता चित्रपटात जेव्हा बाबूची एन्ट्री असते तेव्हा एक वेगळाच आवाज आला आहे.. हा आवाज कसला आहे..? त्याने चक्क एका बाईला गुळण्या करायला लावल्या आहेत.. तो आवाज त्या गुळण्याचा आहे..!

एखादी भन्नाट स्वरवेल आणि त्यात वेगवेगळ आवाज, नाद आणि त्याचा विलक्षण लयदार रिदम..

आवाजांचा, स्वरांचा, नादाचा, लयीचा एक विलक्षण शोध.. एक ध्यास.. 

या ध्यासाचं नांव..या वेडाचं नांव..

R D Burman.. अर्थात पंचमदा...

____/\____

-- (पंचमभक्त) तात्या..

No comments: