November 04, 2014

ब्राह्मण-बहुजन वगैरे..!

व्यक्तिगत माझ्यापुरतं बोलायचं झालं तर देवेन्द्र ब्राह्मण आहे म्हणून मला त्याच्याबद्दल प्रेम नाही आणि नाथाभाऊ बहुजन आहेत म्हणून त्यांच्याबद्दल रागही नाही..

जो तो आपापल्या जागी मोठा आहे.. मला ब्रह्मणही प्रिय आहेत तेवढेच बहुजनही प्रिय आहेत..

कुणाचाच दुस्वास नाही.. दुस्वास करायचाच झाला तर तो मी फक्त ओवेसीचा करेन. ते सुद्धा तो केवळ मुसलमान आहे म्हणून नव्हे तर हिंदूंना कापून काढायची त्याची आणि त्याच्या भावाची राक्षसी महत्वाकांक्षा आहे म्हणून..!

दुस्वास करायचाच असेल तर तो मी अबू आझमीचा करेन.. कारण तो महाराष्ट्र आणि मुंबैचा द्वेष्टा आहे म्हणून..

एरवी आमच्या फोरासरोडवरचे अनेक मुसलमान मला तितकेच प्रिय आहेत..

राहता राहिला प्रश्न देवेंद्रला मुख्यमंत्रीपद मिळण्याचा तर ते त्यांना रीतसर लोकशाही पद्धतीनुसार मिळाले आहे असंच मी मानतो..

धन्यवाद.. माझ्यापुरता हा विषय संपला आहे..

-- तात्या बंदरकर,
मुंबै मच्छिमार समिती.. :)

No comments: