November 06, 2014

भटुरड्यांची फुकटची शेखी..!

भटुरड्यांची फुकटची शेखी..!

न ला न आणि ण ला ण म्हणणारा मुख्यमंत्री :

अलीकडे ही नवीनच शेखी मी ऐकतो आहे.. आणि ही फुकटची शेखी मिरवणार्‍यांना यातून असे सुचवायचे आहे की 'बघा..! आता ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाला.. आता तो शुद्धच बोलणार..!"

इथे एक गोष्ट नमूद करू इच्छितो की मी स्वत:ही अगदी चित्तपावन कोकणस्थ ब्राह्मण आहे..परंतु मी केवळ ब्राह्मण आहे म्हणून मला दोनच्या ऐवजी तीन गोट्या आहेत आणि माझा बाबूराव सोन्याचा आहे असा माझा कोणताही गैरसमज नाही..! :)

परंतु माझेच काही ज्ञातीबांधव सध्या ही जी काही न आणि ण ची शेखी मिरवत आहेत.. ते मात्र हास्यास्पद आहे..

मुळात बोलीभाषा ही कुणाच्याही बापाची खाजगी मालमत्ता नाही.. ठीक आहे.. लिहिताना एक प्रमाणभाषा असावी, व्याकरणाचे काही नियम असावेत हे मीही मानतो..

परंतु बोलीभाषेत देखील आम्ही न ला न म्हणतो..आणि ण ला ण म्हणतो.. आणि इतरांनीही तेच करावे नाहीतर आम्ही त्यांची शेलकी कुचेष्टा करणार.. हा काय प्रकार आहे..??

बोलीभाषेचे एक आपले वेगळे सौंदर्य आहे.. प्रत्येक बोलीभाषेची स्वत:ची एक गोडी आहे.. मग तिथे न चा ण किंवा ण चा न होऊ शकतो.. त्यात केवळ ब्राह्मण मुख्यमंत्री म्हणून बहुजनांची कुचेष्टा करणे हा केवळ माज आहे..!

गोमू संगतीनं माझ्या तू येशील काय.. या प्रश्नावर..

आरं संगतीनं तुज्या मी येनार नाय..

हेच उत्तर हवं.. नाहीतर सगळ्या गाण्याचीच चव बिघडेल..!

माझा आगरी मित्र मला जेव्हा असं म्हणतो की.. "तात्या..तुंज्याकरता मोहाची आनतो आनी तुला मांदेली फ्राय पन खाऊ घालतो..

येव्हा त्या आनी आणि पन मधला न हा माझ्या कानाला सर्वाधिक गोड लागतो..!

-- (भाषावेल्हाळ) तात्या अभ्यंकर..

--------------------------

पोस्ट ढापणार्‍यांकरता एक विनम्र सूचना - पोस्ट अवश्य ढापा परंतु एकाच बापाचे आहात याची खात्री असेल तर कृपया पोस्ट ढापल्यावर माझे नावंही पोस्टच्या खाली लिहा..

-- (मूळ पोस्टकर्ता) तात्या.. :)

No comments: